BIURO NARODOWE

Władze IAESTE Polska

Najwyższym organem władzy stowarzyszenia jest Zjazd Delegatów, złożony z przedstawicieli (Prezesów) wszystkich komitetów lokalnych w Polsce. Za koordynację i kierowanie stowarzyszeniem odpowiada Zarząd Stowarzyszenia, będący jego władzą wykonawczą. Zarząd IAESTE Polska wybierany jest na roczną kadencję, składa się z Prezesa (Prezydenta IAESTE Polska), Wiceprezesa (Sekretarza Narodowego IAESTE Polska), Skarbnika oraz maksymalnie dwóch Członków Zarządu. Praca Zarządu jest kontrolowana przez 4-osobowy Komitet Doradczy. Za proces wymiany praktyk odpowiedzialny jest Koordynator Wymiany.

bieniasz przemyslaw
 

Przemysław Bieniasz

Prezydent

syrycki mateusz
 

Mateusz Syrycki

Sekretarz Narodowy

sidzina agnieszka
 

Agnieszka Sidzina

Skarbnik Ogólnopolski

zakrzewska monika
 

Monika Zakrzewska

Członek Zarządu ds. HR i IT

gozdziewicz gabriela
 

Gabriela Goździewicz

Członek Zarządu ds. PR i Fund Raising

ZESPÓŁ OGÓLNOPOLSKI

urbanek kinga
 

Kinga Urbanek

Koordynator wymiany

Stowarzyszenie IAESTE Polska

ul. Waryńskiego 6/41

00-631 Warszawa

KRS: 0000253557

NIP: 701-00-27-381

REGON: 140496053

Tel: +48 22 378 44 75

E-mail:

facebook youtube instagram linkedin